Cilj članova KUD-a “Barban” je nastaviti kontinuirano raditi na očuvanju izvornih pjesama, svirki, plesova, govora i običaja Barbanštine, što ujedno predstavlja očuvanje kulturnih i tradicijskih vrednota. U vremenu informatizacije, kada su djeci dostupne razne informacije i kada mogu slušati glazbu različitih glazbenih stilova, posebno je važno stvarati svijest o kulturnom nasljeđu kako bi mladi postali svjesni vlastite baštine te ponosno nastavili promicati usvojene vrednote.

Slijedom toga, na inicijativu Upravnog odbora Društva, a u suradnji s Osnovnom školom “Jure Filipović” u Barbanu, osnovan je pomladak KUD-a “Barban” i ponovno aktivirana Literarno-recitatorska sekcija. Danas nije sramota govoriti dijalektom i pjevati stare napjeve iz svog kraja, za vjerovati je da će se trend nastaviti. Sva tehnička dostignuća valja iskoristiti kao pomagala u prenošenju tradicijskih vrijednosti i kulture našeg kraja na mlađe generacije.

KUD “Barban” se u svom radu, kao i većina amaterskih udruga, susreće s problemom nedostatka financijskih sredstava. U takvim je okolnostima teško održavati tekuće aktivnosti, a gotovo nemoguće proširivati ih (npr. postaviti nove koreografije plesova, osnovati nove sekcije ili kupiti originalnu tradicijsku odjeću). Unatoč tome, među članovima KUD-a postoji dovoljno entuzijazma i ljubavi prema domaćoj besidikanti, plesu, govoru i običajima da oskudna financijska sredstva nemaju presudnu ulogu u održavanju njegova djelovanja.

Projekt KUD-a “Barban” nazvan “Očuvanje kulturne baštine Barbanštine i Istre” prepoznat je i u široj zajednici. Nekoliko godina projekt je dobivao potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Istarske Županije. Ipak, najznačajniji dio sredstava ostvaruje se iz proračuna Općine Barban. Članovi Društva odlučni su da svojim radom i zalaganjem očuvaju vlastite korijene, kulturno i tradicijsko nasljeđe, odnosno svoj identitet.

Stoga, ako želite biti dio naše zajednice, pozvani ste i dobrodošli da svojim prisustvom doprinesete našem radu, a samim time i očuvanju naše kulturne i tradicijske baštine.