NAZIV I ADRESA:

Kulturno-umjetničko društvo Barban
Barban 69
52 207 Barban

E-MAIL: kudbarban@gmail.com
OIB: 25482170697

PREDSJEDNIK: Marino Broskvar – +385 (0)98 290 100

DOPREDSJEDNIK: David Broskvar – +385 (0)98 183 4705

TAJNICA: Nives Trošt – +385 (0)98 903 1699

VODITELJI:

                Ariana Žudih –  +385 (0)99 680 4543

ANGAŽIRAJTE NAS