2018.

ODRŽAVANJE PROBA

Probe se održavaju svaki petak i to redom:

  • 18:30 – 19:30 proba za svirače i proba za pjevače
  • 19:00 – 20:00 proba 1. plesne grupe
  • 20:00 – 21:00 proba 2. plesne grupe
  • Probe literarno-recitatorske grupe održavaju se u dogovoru sa voditeljicom

UPISI NOVIH ČLANOVA

Upis novih članova vrše se početkom listopada tekuće godine. Točan datum biti će objavljen na web stranici Kud-a “Barban” (oglasna ploča) i na oglasnoj ploči O.Š. “Jure Filipović” u Barbanu.

Planovi KUD-a Barban:

– Uvježbavanje novih plesova (sve grupe)

– Nabavka novih cipela, košulja, čarapa i ostaloga

– Priprema za nadolazeće nastupe:

4. Mala smotra Istarske županije,

8. Susret barbanskih pjesnika “Beside u jatu”,

52. Smotra narodne glazbe i plesa Puljštine,

Smotra narodne glazbe i plesa Istre,

43. Trka na prstenac,

11. Susret “kantajmo i svirimo po staroj užanci”

ODRŽAVANJE NASTUPA:

09.01. – 74. Obljetnica tragedije u selu Šajini – literarno-recitatorska grupa

29.04. – Susret mladih svirača “Supci pud mavricun” (Grimalda)

03.05. – Dan Osnovne škole Centar, Pula (gostovanje)

04.05. – Predstavljanje turističke destinacije – Barban (Orihi)

12.05. – Tradicionalni susret svirača “Meh na srcu” (Raša)

13.05. – Promocija zbirke pjesama “Škatula od spomeni”, Nevia Kožljan, Barban

18.05. – Proslava 200-te godišnjice školstva Barbanštine

19.05. – 4. Mala smotra Istarske Županije

01.06. – 8. Susret barbanskih pjesnika “Beside u jatu”

02.06. – Gostovanje na vjenčanju (Rabac)

09.06. – 6. Fažanski tanac, Fažana

22.06.08. – Humanitarni koncert u Barbanu ”Srce na dlanu” (pomladak)

23.06.08. – Glavani park (gostovanje)

30.06. – Proslava dana Svetog Pavla (Želiski)

07.07. – 52. Smotra narodne glazbe i plesa Puljštine (Peruški)

14.07. – Dan KUD-a “Stjepan Žiža” Rovinjsko selo (gostovanje)

09.08. – Turistički nastup Kamp Orsera (Valamar riviera)

11.08. – Smotra narodne glazbe i plesa Istre, Rakalj

16.08. – Turistički nastup, Duga uvala

17.-19.08 – 43. Trka na prstenac, Barban

15.9.08. – Jesen u Pauriji (gostovanje)

12.-14.10.08. – Festival dječjeg folklora u Kutini

23.11.08. – 11. susret ”Kantajmo i svirimo po staroj užanci” (Barban)

8.12.08. – KUD Uljanik i gosti (INK Pula)

Općina Barban