KONTAKT

Kulturno-umjetničko društvo Barban
Barban 69
52 207 Barban

E-MAIL: kudbarban@gmail.com
OIB:25482170697

PREDSJEDNICA: Lara Vale – +385 (0)98 608 304

VODITELJI:

ANGAŽIRAJTE NAS

Općina Barban