KONTAKT

Kulturno-umjetničko društvo Barban
Barban 69
52 207 Barban

E-MAIL: kudbarban@gmail.com
OIB:25482170697

PREDSJEDNIK: David Broskvar – +385 (0)98 183 4705

VODITELJI:

ANGAŽIRAJTE NAS

Općina Barban