Trade in etno 2013.

DSC_1448

DSC_1464 DSC_1711

DSC_1714 DSC_1715

DSC_1720 DSC_1728

DSC_1729 DSC_1730

DSC_1732 DSC_1737

DSC_1756

48. Smotra narodne glazbe i plesa Istre (Medulin 2013.)

DSC_0168  DSC_0184

DSC_0166  DSC_0313

DSC_0321  DSC_0324

 

43. MSF Zagreb 2009.

  MSF_Zagreb_01

MSF_Zagreb_02  MSF_Zagreb_03

MSF_Zagreb_04  MSF_Zagreb_05

MSF_Zagreb_06  MSF_Zagreb_07

MSF_Zagreb_08  MSF_Zagreb_09

MSF_Zagreb_10  MSF_Zagreb_11

  

MSF_Zagreb_14

Oktober fest, Walheim 2009.

Oktober_07 Oktober_06

Oktober_05 Oktober_03

Oktober_02 Oktober_01

Vinkovačke jeseni 2008.

 

 

vinkovacke_01 vinkovacke_02

vinkovacke_05 vinkovacke_06

vinkovacke_07 vinkovacke_08

vinkovacke_09

Smotra narodne glazbe i plesa Puljštine, Barban 2008.

 

  

  Smotra_01

Smotra_02  Smotra_04

Smotra_09

Općina Barban