KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “BARBAN”
BARBAN

kud barban

Od matere na hćer, od oca na sina, tako živi naša starina. I dok je tako ne triba straha imat da se neće po domaću plesat, svirit i kantat…s kolena na koleno…

Općina Barban